Sunday, August 2, 2009

Soalan

1 Pilih pernyataan yang benar tentang warna harmoni.

A. Campuran warna asas dan sekunder.
B. Warna penggenap.
C. Warna yang berada bersebelahan dalam roda warna.
D. Warna yang bertentangan dalam roda warna.


2 Warna-warna berikut dapat menghasilkan suasana harmoni di dalam sebuah catan, kecuali

A. menggunakan warna sekeluarga atau monokrom.
B. menggunakan warna sejuk sahaja.
C. menggunakan warna panas sahaja.
D. menggunakan warna kontra.

3 Manakah antara penyataan berikut benar tentang kontra?

A. Warna sewarna.
B. Warna panas.
C. Warna penggenap.
D. Warna sejuk.

No comments:

Post a Comment