Thursday, August 6, 2009

Lakaran Pakaian Ceongsam

Nama : ………………………………………………. Tarikh : …………………..

Latihan Lakaran Pakaian Ceongsam

1. Hasilkan tiga lakaran pakaian variasi stail ceongsam dengan mengekalkan ciri-ciri ceongsam seperti berikut ;

(i) Kolar mandarin
(ii) Belah berlapik
(iii) Lengan kep

(a) Pandangan hadapan dan belakang pakaian tersebut
(b) Warnakan
(c) Labelkan ciri stail

2. Lukiskan flat drawing tiga variasi stail ceongsam dalam soalan 1 di atas.

Stail Gaun 1

Nama : …………………………………………………. Tarikh : ………………Latihan Ciri Stail Gaun1. Labelkan ciri stail gaun dalam rajah 1.


Rajah 1.


2. Lakarkan pandangan hadapan dan belakang gaun dalam rajah 1.

Latihan Ciri Stail Ceongsam 1

Nama : …………………………………………………. Tarikh : ………………


Latihan Ciri Stail Ceongsam

1. Labelkan ciri stail ceongsam dalam rajah 1.


Rajah 1

2. Lakarkan pandangan hadapan dan belakang ceongsam dalam rajah 1.

Sunday, August 2, 2009

Soalan

1 Pilih pernyataan yang benar tentang warna harmoni.

A. Campuran warna asas dan sekunder.
B. Warna penggenap.
C. Warna yang berada bersebelahan dalam roda warna.
D. Warna yang bertentangan dalam roda warna.


2 Warna-warna berikut dapat menghasilkan suasana harmoni di dalam sebuah catan, kecuali

A. menggunakan warna sekeluarga atau monokrom.
B. menggunakan warna sejuk sahaja.
C. menggunakan warna panas sahaja.
D. menggunakan warna kontra.

3 Manakah antara penyataan berikut benar tentang kontra?

A. Warna sewarna.
B. Warna panas.
C. Warna penggenap.
D. Warna sejuk.

Warna

1. Senaraikan 3 jenis warna.

2. Senaraikan warna bagi tiga jenis warna tersebut.

3. Lukiskan roda warna.

4. Lakarkan tiga lakaran pakaian yang menggunakan warna contras